An Giang Online

Trang chủ  >>   Chính trị - Xã hội  >>   Xây dựng Đảng

Vai trò của Đảng, chính quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở An Giang

Thứ sáu, 15/09/2017 08:04
(AGO) - LTS:Trước đây, An Giang là một trong những địa phương xảy ra "điểm nóng" khiếu nại (KN) đông người, vượt cấp lên các cơ ...

MỚI NHẤT

Thương hiệu mạnh An Giang