An Giang Online

Trang chủ  >>   Khoa học-Công nghệ  >>   Nghiên cứu- Khám phá

Phát hiện 58 hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Thứ tư, 13/12/2017 17:12
Số hang động mới phát hiện nằm ở các xã vùng đệm của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc huyện Minh Hóa.

MỚI NHẤT

Thương hiệu mạnh An Giang