An Giang Online

Trang chủ  >>   Quốc tế  >>   Tư liệu

Những hình ảnh đáng nhớ về Cách mạng Tháng Mười Nga lịch sử

Thứ ba, 07/11/2017 08:38
Một thế kỷ đã trôi qua song Cách mạng năm 1917 vẫn là một trong những sự kiện quan trọng nhất của lịch sử nước Nga.

MỚI NHẤT

Thương hiệu mạnh An Giang